Tag: k8s

August 27

Serverless คือ รูปแบบการพัฒนารูปแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องมี Server ในการให้บริการเลยก็ได้ โดยที่เรามีแค่โค้ดที่เป็นฟังก์ชั่นเพื่อใช้งานก็พอ แล้วเราก็โยนโค้ดเราขึ้นไปยังผู้ให้บริการ serverless ซึ่งในปัจจุบันอาจจะเป็น AWS Lambda เมื่อโค้ดเราพร้อมให้บริการแล้ว ในการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ก็จะทำงานเมื่อมี Event เรียกเข้ามาเท่านั้น…