Tag: 1.12

August 30

ใน Docker 1.12 คุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจของ Docker คือ Swarm Mode ซึ่งเจ้า Swarm นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเป็นตัวจัดการเครื่องที่รัน Docker หลาย ๆ เครื่องให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน…