ใช้งาน raspbian wheezy repository ในไทย

ห่างหายจากการเล่น Raspberry Pi 2 ไปนาน คราวนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน repository ที่เก็บ software ในไทยครับ ก็คือเวลา download ด้วย apt-get มันก็จะวิ่งไปดาวน์โหลด site ที่ไทย ความเร็วในการดาวน์โหลดก็จะเร็วกว่าใช้งานของต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งเท่าที่ผมทราบมาจะมีอยู่ 2 ที่ครับ คือที่

  1. ม. เกษตรศาสตร์ http://mirror1.ku.ac.th/raspbian/
  2. ม. สงขลานครินทร์  http://mirrors.psu.ac.th/raspbian/

หากต้องการจะใช้งานให้เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ไปที่ไฟล์ /etc/apt/sources.list

deb http://mirror1.ku.ac.th/raspbian/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
deb http://mirrors.psu.ac.th/raspbian/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi

และ comment บรรทัดแรกครับ

#deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi

หลังจากนั้นก็สั่ง

sudo apt-get update

เพียงเท่านี้ก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ได้เร็วแล้วครับ

0
ball Written by:

Teerapat Khunpech Live, Tech, Beers, Bike, Cafe Racer, Docker, Devops, Eco-System

  • Eric

    Thanks! So much faster to use the Kasetsart repo than the default.