วันเกิดปี 2015 นี้ แก่ช้าลง 1 วินาที

ตามหัวเรื่องครับ ปีนี้เป็นปีพิเศษในวันเกิดของผมเอง (1 July) ที่ตัวผมจะแก่ช้ากว่าปกติ 1 วินาที นั่นก็คือปีนี้ได้มีการกำหนดให้มีการทำ Leap Second นั่นก็คือการปรับเวลาให้เข้ากับการหมุนของโลก

Leap Second เรียกเป็นภาษาไทยว่า อธิกวินาที คือ วินาทีที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อรักษามาตรฐานการประกาศเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาสุริยะ แต่เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ปริมาณน้ำในมหาสมุทร ทำให้อัตราการหมุนของโลกช้าลงหรือเร็วขึ้น ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็อาจทำให้เวลาทั้งสองเกิดความแตกต่าง จึงต้องมีการปรับเวลาให้ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ก็จะมีการบวกหรือลบ 1 วินาทีตามความเหมาะสมครับ

ซึ่งในปีนี้ก็กำหนดไว้ว่าวันที่ 30 June 2015 จะมีเวลา 23:59:60 เกิดขึ้น ปกติแล้วนาฬิกาเราจะเดิน 23:59:59 แล้วจึง 00:00:00 เหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะทาง UTC กำหนดให้มีการเพิ่มเวลาเข้าไป 1 วินาทีนั่นเอง

ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มเวลามาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 1972 (ก่อนหน้านี้พันล้านปีโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองด้วยเวลา 24 ชั่วโมงนะ จะหมุนด้วยเวลาประมาณ 22 ชั่วโมงกว่าๆ ) ก็มีการเพิ่มเรื่อยๆ จนได้ 24 ชั่วโมงครับ จริงๆแล้ว มีหลักการอธิบายได้อย่างซับซ้อนมาก แต่ก็นะเราเขียนบันทึกง่ายๆ แล้วกันว่าปีนี้ (2015) มีการทำ Leap second เกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

https://what-if.xkcd.com/26/

สุขสันต์วันเกิด

0
ball Written by:

Teerapat Khunpech Live, Tech, Beers, Bike, Cafe Racer, Docker, Devops, Eco-System